นิติบุคคล-Home-1

นิติบุคคล

ครบทุกฟังชั่นก์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Onsite Accounting

โปรแกรมบัญชีคอนโดและหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่บัญชี / รายเดือน

รายละเอียด

Turnkey Accounting

บริการทำงบบัญชีนิติบุคคล / รายเดือน

รายละเอียด

Auditing

บริการตรวจสอบบัญชี / รายปี

รายละเอียด

JuristicOS - Webapp and Mobile app

รวบรวมทุก Feature ไว้ในที่ App เดียว

1. รับพัสดุผ่านแอป

2. CLICK & DROP PARCEL SERVICE

3. Time Attendance

4. Visitor Control

รายละเอียด

AGM

บริการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี

รายละเอียด

Smart Audit

ให้ทุกจุดตรวจของนิติฯ เป็นเรื่องง่าย

รายละเอียด

Onsite Accounting

โปรแกรมบัญชีคอนโดและหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่บัญชี / รายเดือน

รายละเอียด

Turnkey Accounting

บริการทำงบบัญชีนิติบุคคล / รายเดือน

รายละเอียด

Auditing

บริการตรวจสอบบัญชี / รายปี

รายละเอียด