นิติบุคคล ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ ใช้บริการระบบโปรแกรมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1

                           นิติบุคคล ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ ใช้บริการระบบโปรแกรมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบ Barcode)ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องประชุมบอลรูม 2 วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Thank You

Your form is submitted and we received the email.