นิติบุคคล ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ ใช้บริการระบบโปรแกรมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1

นิติบุคคล ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ ใช้บริการระบบโปรแกรมจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบ Barcode)
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องประชุมบอลรูม 2
24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.