ข้อตกลงด้านข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ The LivingOS

มีผลบังคับใช้: วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

การอ้างอิงต่าง ๆ ที่ใช้คำว่า "เดอะ ลีฟวิ่งโอเอส" “ลีฟวิ่งโอเอส” "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา" นั้นหมายถึง บริษัท The LivingOS Co., Ltd.

บริษัท เดอะ ลีฟวิ่งโอเอส เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการในฐานะผู้ใช้งานของเว็บไซต์ และ หรือ โปรแกรมนี้ นี่เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากผู้รับบริการ วิธีที่เรานำข้อมูลมาใช้งาน และกฎหมายพื้นฐานในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น นโยบายนี้ยังมีรายละเอียดทางเลือกเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวิธีที่ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลของผู้รับบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสามารถค้นหาได้ง่ายดายอยู่บนเว็บไซต์หลักของ เดอะ ลีฟวิ่งโอเอส และบนหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่เราต้องการข้อมูลเพื่อการใช้งานเว็บไซต์

บริการที่ครอบคลุมถึงข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว

ข้อความนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ ลิฟวิ่งโอเอส ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมไปถึงเว็บไซต์ของ ลิฟวิ่งโอเอสด้วย (www.thelivingos.com) และโดเมนย่อยทั้งหมดของเว็บไซต์ลิฟวิ่งโอเอส นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังครอบคลุมถึงบล็อกของลิฟวิ่งโอเอส ฐานข้อมูล และแอพฯ และซอร์ฟแวร์ทั้งหมดของ ลิฟวิ่งโอเอส รวมถึงแอพฯ สมาร์ท ลีฟวิ่ง [Smart Living App] (เรียกรวมกันว่าเป็น "แพลตฟอร์ม" ของ ลิฟวิ่งโอเอส)

ผู้ใช้งาน

บริษัท เดอะ ลีฟวิ่งโอเอส เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานของเรา ผู้ใช้งานจะถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนของทรัพย์สิน (การสร้างพนักงาน การดูแลบุคคลากร ผู้จัดการ ตัวแทนนิติบุคคล เป็นต้น) และโดยทั่วไปแล้วทุกคนที่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของลีฟวิ่งโอเอส) จะถือว่าเป็น "ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน"

คำจำกัดความของข้อมูล

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้แพลตฟอร์มของ ลิฟวิ่งโอเอส ได้ เราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลบางอย่าง ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการระบุไว้ – ในฐานะตัวแทนทรัพย์สิน

ข้อมูลบางอย่างได้รับมาจากการใช้งานของผู้รับบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้รับรายงานการเกิดข้อผิดพลาด หรือใช้งานคุกกี้ (ดูที่ด้านล่าง)

ข้อมูลบางอย่างจะถูกป้อนเข้าระบบตามที่อยู่อาศัย และจะถือว่าเป็นข้อมูลของแพลตฟอร์มของเรา

ข้อมูลที่ได้รับจากการระบุโดยผู้ใช้งานจะถือว่าเป็นข้อมูลผู้ใช้งานของแพลตฟอร์ม และ เดอะ ลิฟวิ่งโอเอส จะได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลนี้ได้เพื่อดำเนินการด้านการทำงานต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม ลิฟวิ่งโอเอส

ประเภทของข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับระดับของการเข้าใช้งานของผู้รับบริการ ประเภทของผู้ใช้งานของผู้รับบริการ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการกับ ลิฟวิ่งโอเอส ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และบริการของ ลิฟวิ่งโอเอส ที่ผู้รับบริการกำลังใช้งานอยู่ และจะรวมไปถึง:

 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • สิ่งที่ระบุตัวตน เช่น นามสกุล รหัสผ่าน หมายเลขบัญชีของ ลิฟวิ่งโอเอส
 • ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งมาจากผู้อยู่อาศัยของทรัพย์สิน เช่น การดูแลรักษารายละเอียดคำร้อง หมายเลขติดตามพัสดุ หรือรายละเอียดการจองสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ข้อมูลที่ผู้รับบริการได้ทำการอัพโหลด เช่น เอกสารแนบไปยังไลบรารีของ ลิฟวิ่ง โอเอส
 • การสื่อสารของผู้รับบริการกับเรา เช่น คำร้องขอของผู้รับบริการที่ส่งไปยังแผนกบริการลูกค้า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้รับบริการ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (ไอพีแอดเดรส) ประเภทของบราวเซอร์ วันที่/เวลาที่ระบุ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • แสกน (ใบอนุญาต นามบัตร) เพื่อสร้างการเข้าใช้งาน
 • รายละเอียด และข้อมูลของเหตุการณ์
 • ข้อมูลของยานพาหนะ
 • คำแนะนำสำหรับผู้อยู่อาศัย (รวมถึงสิทธิในการเข้า และนำพัสดุออก)
 • คุกกี้

  เราใช้คุกกี้บนเว็บไซตืนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้งานตามความต้องการ และเป็นส่วนตัว คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ แล้วจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของผู้ใช้งานเพื่อทำการบันทึกวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก ข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องระบุผู้ใช้งานแต่ใช้ระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ที่ใช้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์

  เราใช้ทั้งคุกกี้ไอดีเซสชั่น และคุกกี้ที่เก็บถาวร คุกกี้ไอดีเซสชั่นจะหมดอายุเมื่อผู้รับบริการปิดบราวเซอร์ของผู้รับบริการส่วนคุกกี้ที่เก็บถาวรยังคงเก็บอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟของผู้รับบริการเป็นเวลานาน ผู้รับบริการสามารถลบคุกกี้ที่เก็บถาวรออกได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในส่วนของ "ช่วยเหลือ" บนบราวเซอร์ของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการปฏิเสธคุกกี้ ผู้รับบริการยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้แต่ความสามารถในการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์อาจมีข้อจำกัด

  เว็บบีคอนส์ (WEB BEACONS)

  บริษัทเทคโนโลยีด้านการติดตามบุคคลที่สามนำเอาเทคโนโลยีซอร์ฟแวร์ที่เรียกว่า clear gifs มาใช้งาน (มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เว็บบีคอนส์ [Web Beacons]) ที่ช่วยให้เราสามารถจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ด้วยการแจ้งเราว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพ Clear gifs เป็นภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่ระบุตัวตน ทำหน้าที่คล้ายกันกับคุกกี้ และจะนำมาใช้ติดตามความเคลื่อนไหวบนออนไลน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

  ในทางกลับกัน คุกกี้ที่จะถูกจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ในฮาร์ดไดร์ฟของผู้ใช้งานนั้น clear gifs จะฝังตัวอยู่บนหน้าเว็บไซต์ และมีขนาดเล็กประมาณระยะเวลาของการอ่านประโยคนี้จบ เราไม่ผูกข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จาก clear gifs กับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ใช้ระบุตัวตนของลูกค้า

  การวิเคราะห์ / และไฟล์บันทึก

  เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง และจัดเก็บเอาไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้รวมไปถึง ที่อยู่ปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต (ไอพีแอสเดรส) ประเภทของบราวเซอร์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หน้าอ้างอิง/หน้าออกจากระบบ ระบบปฏิบัติการ วันที่/เวลาที่ระบุ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เราใช้ข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งานนี้เพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้งานของเราโดยรวม เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัตินี้ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

  การติดตามของบุคคลที่สาม

  การใช้เทคโนโลยีติดตามจากผู้ให้บริการของเรา พันธมิตรด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่มีลิงค์ต่าง ๆ อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา หรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม (เช่น วิดเจ็ตของสื่อสังคมออนไลน์ และปลั๊กอิน) บนเว็บไซต์ หรือบนแพลตฟอร์มของเรานั้นจะไม่ครอบคลุมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา บุคคลที่สามอาจมีการใช้คุกกี้ clear gifs รูปภาพ และสคริป ที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกับเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา และผู้รับบริการจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเหล่านั้น พันธมิตรด้านเทคโนโลยี บริษัทที่มีลิงค์ต่าง ๆ อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา หรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถเข้าถึง หรือควบคุมเหนือเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เราไม่ผูกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของผู้ใช้งาน

  วิธีที่เรานำข้อมูลมาใช้งาน

  สำหรับผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มของเรา เราใช้ข้อูมลที่เราได้รับเพื่อ:

 • ให้บริการตามที่ผู้ใช้งานของเราร้องขอ
 • บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้รับบริการ เช่น เมื่อผู้อยู่อาศัยได้รับพัสดุจากผู้จัดการของอสังหาริมทรัพย์แล้ว
 • ดูแลบัญชีของผู้รับบริการ
 • รักษาบัญชีของผู้รับบริการให้มีความปลอดภัย (รวมไปถึงการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ และการป้องกันการฉ้อโกง)
 • ตอบสนองต่อแผนกบริการลูกค้า และคำร้องขอความช่วยเหลือ
 • สร้าง และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า และผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตามการใช้งานของเว็บไซต์ และคำแนะนำติชมของผู้รับบริการ
 • ดำเนินการวิจัย และวิเคราะห์
 • หากผู้รับบริการระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเกี่ยวกับผู้อื่น หรือหากผู้อื่นให้ข้อมูลของผู้รับบริการแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเรานั้นเพื่อเหตุผลเฉพาะด้านเท่านั้น

  หลังจากได้รับอนุญาตจากผู้อยู่อาศัยแล้ว ลิฟวิ่งโอเอส จะสามารถใช้ข้อมูลของผู้อยู่อาศัยได้ รวมทั้งข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมโดยไม่ได้เจาะจงมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อเสนอ และข้อมูลเชิงลึกในการทำโฆษณา หรือส่งสเริมการทำงาน งานอีเว้นท์ ข้อเสนอ การแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจดำเนินการทั้งแบบออนไลน์ หรือแบบออฟไลน์ และอาจมีการดำเนินการโดยบุคคลที่สามสำหรับผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ และแสดง หรือส่งมอบบนแอพพลิเคชั่นบนมือถือของผู้อยู่อาศัย

  ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม

  ข้อมูลส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยจะไม่ถูกนำไปขาย หรือปล่อยให้บุคคลที่สามเช่าโดยปราศจากความยินยอมของผู้อยู่อาศัย เรารักษาสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และ/หรือข้อมูลทางสถิติที่ได้เก็บรวบรวมซึ่งไม่ระบุตัวตนของเจ้าของให้กับพันธมิตร บริษัทโฆษณา และผู้สนับสนุน

  เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมซึ่งไม่ระบุตัวตนของเจ้าของเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้รับบริการบนเว็บไซต์ และเพื่อแบ่งปันกับพันธมิตร บริษัทโฆษณา และผู้สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้กับเรา อย่างไรก็ตาม การเข้าชมเว็บไซต์ของผู้รับบริการอาจจะถูกนำมานับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ที่ระบุไว้

  การปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย

  เราสามารถทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการได้ในกรณี:

 • ร้องขอตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน
 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเรา ปกป้องความปลอดภัยของผู้รับบริการ หรือความปลอดภัยของผู้อื่น การสืบสวนการฉ้อโกง หรือการตอบสนองต่อคำร้องของรัฐบาล
 • หาก ลิฟวิ่งโอเอส มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วน ผู้รับบริการจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล และ/หรือการประกาศที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่บนเว็บไซต์ของเราในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
 • เดอะ ลิฟวิ่งโอเอส จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้เท่านั้น เราดำเนินการในนามของลูกค้าของเราตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริการ และปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย แก้ปัญหาข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเราเมื่อมีความจำเป็น
 • การเข้าถึง และทางเลือกของผู้ใช้งาน

  ผู้ใช้งานที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศบางประเทศจะได้รับสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน สิทธินี้รวมไปถึงการเข้าใช้งาน ทำให้ถูกต้อง และร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ในขณะที่สิทธินี้ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั่วโลก ผู้ใช้งานของ ลิฟวิ่งโอเอส ทุกคนสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งาน ทำให้ถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างด้วยการทำการเปลี่ยนแปลงบนหน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานของผู้รับบริการ หรือด้วยการส่งคำร้องไปที่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ของผู้รับบริการ (หรือผู้ดูแลโปรแกรมคนอื่น ๆ) ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของผู้รับบริการ

  บัญชีของผู้รับบริการจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เราส่งเสริมให้ผู้รับบริการเลือกรหัสผ่านของผู้รับบริการอย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย หากผู้รับบริการมีปัญหาด้านการเข้าใช้งานบัญชีของผู้รับบริการ หรือข้อมูลของผู้รับบริการ ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ลิฟวิ่งโอเอส ผ่านทางอีเมลไปยังทีมงานแผนกบริการลูกค้าได้ที่ support@thelivingos.com.

  หากผู้รับบริการต้องการส่งคำร้องขอลบ/นำออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ โปรดติดต่อลูกค้าของ ลิฟวิ่งโอเอส ที่ผู้รับบริการเป็นพันธมิตรด้วย (ในอาคารของผู้รับบริการ) หากผู้รับบริการเป็นตัวแทนลูกค้าของ ลิฟวิ่งโอเอส โปรดติดต่อเราที่ support@thelivingos.com.

  หากผู้รับบริการเป็นลูกค้าของ ลิฟวิ่งโอเอส และไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป โปรดติดต่อที่ support@thelivingos.com.

  ขั้นตอนของการยกเลิกบริการจะดำเนินการในแบบออฟไลน์ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าของเรา หากผู้รับบริการเป็นผู้อยู่อาศัย หรือผู้ใช้งานของพนักงาน เราจะตอบกลับคำร้องของผู้รับบริการภายในสามสิบ (30) วัน

  นโยบายของเด็ก

  การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กผู้มีอายุน้อยมากเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราไม่ทำการเก็บรวบรวม หรือดูแลรักษาข้อมูลจากผู้ที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี บนเว็บไซต์ของเรา และไม่มีส่วนใดบนเว็บไซตืเรามีโครงสร้างที่ดึงดูดความสนใจผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

  การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายนี้

  เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุ เอกสารใด ๆ เราจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบผ่านทางอีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ในบัญชีของผู้รับบริการ) โดยการโพสต์ข้อความเมื่อทำการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มของ ลิฟวิ่งโอเอส และ/หรือหมายความว่าการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราขอแนะนำให้ผู้รับบริการตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลฉบับล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกนำมาปฏิบัติแทนที่ข้อมูลฉบับอื่น ๆ ทั้งหมด

  ติดต่อเรา

  หากผู้รับบริการมีคำถามใด ๆ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือโปรแกรม ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ลิฟวิ่งโอเอส ได้ที่ เลขที่ 6 ซอยรายอินทรา 74/3 ถนนรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 (หรือด้วยการโทรติดต่อที่ (+66) 02-9179981-2 และติดต่อแผนกบริการลูกค้า) หรือส่งอีเมลล์มาหาเราที่ support@thelivingos.com.

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล หรือการปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ DPO@thelivingos.com