fbpx

เริ่มใช้โปรแกรมกับเราวันนี้

ความสามารถของโปรแกรม The LivingOS

ยกระดับความพึงพอใจ สื่อสารฉับไวกับผู้พักอาศัยทุกราย ป้องกันการทุจริต ลดเวลาการทำงานกับระบบอัตโนมัติ ของงานนิติบุคคลอาคารชุด และงานหมู่บ้าน ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน

งานธุรการ ,ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน
(เพิ่มความพอใจลูกบ้าน)
แจ้งเตือนพัสดุมาถึง,เช็คสถานะพัสดุตกค้าง
แจ้งหนี้ผ่าน ใบเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล, กล่องจดหมาย, จดหมาย
แจ้งประกาศข่าวสาร,งานประชุม ของนิติ
แจ้งสถานะงานซ่อมบำรุง,งานทำความสะอาด
จัดเก็บประวัติเจ้าของ,ผู้เช่า (วันที่ย้ายเข้า/ย้ายออก)
บริหารระบบควบคุมการเข้า/ออก และ ลานจอดรถ
ป้องกันการปลอดหนี้ถ้ายังมีหนี้ค้างในระบบ
แจ้งผู้มีอำนาจฯ อนุมัติปลอดหนี้หนี้ผ่านอีเมล
แจ้งเตือนให้ติดตามการปลอดหนี้
รายงานอัตราส่วนคนต่างชาติ
ทะเบียนคณะกรรมการของนิติ
 
 
งานการเงิน และ บัญชี
(ป้องกันการทุจริตได้ผล)
พิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมการจ่ายด้วย QR Code
ใบแจ้งหนี้แยก เจ้าของ และ ผู้เช่า
ใบแจ้งหนี้แบบ Bill Payment
เช็คงบรับ-จ่ายแบบทันที
ตรวจสอบหนี้ค้างได้แบบทันที)
ชำระเงินผ่าน QR Code
(หมดปัญหาเงินโอนรอตรวจสอบ)
ชำระเงินไม่ผิดห้องแน่นอน
(ใช้บัตรเข้าอาคาร)
ใบเปรียบเทียบสั่งซื้อ,สั่งจ่าย
ตรวจสอบเจ้าหนี้
ลงงานด้วยการลงบัญชีอัตโนมัติ
ระบบควบคุมเช็คจ่าย
พิมพ์เช็ค รองรับแบบฟอร์มทุกธนาคาร
ยื่น ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ออนไลน์
งานช่าง และฝ่ายวิศวกรรม
(เพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ)
เตือนผู้จัดการเมื่องานค้างเกิน 30 วัน
แจ้งเตือนงานค้างฝ่ายซ่อมบำรุง
ตรวจสอบประสิทธิภาพช่าง
คุมสต็อคช่าง (หลอดไฟ, ท่อประปา)
วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือน/ประจำปี
   
       
       
       

Thank You

Your form is submitted and we received the email.