fbpx

สำหรับเจ้าของหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์

จัดการหอพักได้ง่ายๆ ด้วย Platform The LivingOS

เจ้าของหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์

ผู้เช่า

ทำไมเจ้าของหอพักยุคใหม่ต้องใช้ The LivingOS?

ระบบเดิม The LivingOS

เสียเวลาเก็บค่าเช่า ไม่ต้องเสียเวลาเดินเก็บค่าเช่าเอง หรือต้องทวงลูกบ้าน ตลอด มีระบบแจ้งค่าเช่าแบบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมคำนวนค่าปรับ

ลดเวลาทำงาน
ด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยการจัดการงานเอกสารได้เร็วกว่าเดิม

ไม่ตอบโจทย์ผู้เช่า
ที่ต้องรวดเร็วและตอบสนองได้ทันใจ

สะดวกกว่า
ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกเวลา ทั้งบน Web app หรือ Mobile App

ต้นทุนสูง
มีต้นทุนมากกว่า เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

ลดค่าใช้จ่าย
ด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยการจัดการงานเอกสารได้เร็วกว่าเดิม

ข้อมูลสูญหาย
การทำงานระบบออฟไลน์ หากอุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย ข้อมูลจะหายไปด้วย

ลดข้อผิดพลาด
ในเรื่องของตัวเลข และข้อมูล ด้วยการบันทึก และประมวลผลอัตโนมัติ

ลดข้อผิดพลาด

เพื่อช่วยให้ระบบการจัดการของนิติบุคคลประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The LivingOS แอปคอนโดและหมู่บ้านสำหรับลูกบ้านพร้อมช่วยนิติบุคคลทุกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้อย่างครบวงจร พร้อมสร้างความประทับใจด้วยระบบการจัดการแบบมืออาชีพ

ลดเวลาทำงาน

เพื่อช่วยให้ระบบการจัดการของนิติบุคคลประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The LivingOS แอปคอนโดและหมู่บ้านสำหรับลูกบ้านพร้อมช่วยนิติบุคคลทุกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้อย่างครบวงจร พร้อมสร้างความประทับใจด้วยระบบการจัดการแบบมืออาชีพ

ปลอดภัยกว่า

เพื่อช่วยให้ระบบการจัดการของนิติบุคคลประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น The LivingOS แอปคอนโดและหมู่บ้านสำหรับลูกบ้านพร้อมช่วยนิติบุคคลทุกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้อย่างครบวงจร พร้อมสร้างความประทับใจด้วยระบบการจัดการแบบมืออาชีพ

News & Annoucement

ทุกประกาศข่าวสารถึง
ผู้เช่าอย่างทั่วถึง

Parcel Alert

แจ้งเตือนพัสดุทันที
จ่ายพัสดุง่าย

Service Request

แจ้งซ่อมได้ทันที
พร้อมนัดหมายผ่านแอป

Invoice & Bill Payment

ชำระเงินสำหรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

Play Video

JuristicOS นิติบุคคล

Download from