fbpx
แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

The LivingOS แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ที่กรรมการและนิติบุคคลเลือกใช้เป็นอันดับ 1 ดีไหม? และดียังไง?

การพักอาศัยอยู่ในโครงการคอนโด หรือหมู่บ้านจัดสรรนั้น เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันกับคนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้พักอาศัยเอง(ลูกบ้าน)  เจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น นิติบุคคล กรรมการ หรือบุคคลภายนอกที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ผู้มาติดต่อภายในโครงการ อย่างพนักงานส่งของ ช่างซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น

 

ซึ่งการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากนี้ แน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล บริหาร และจัดการ เรื่องต่างๆภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรนั้น ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกๆฝ่าย

 

โดยการบริหารจัดการโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบของโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาจากผู้ที่อยู่ร่วมกันภายในโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ การใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง การกำหนดพื้นที่จอดรถ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และกฎระเบียบภายใต้กฎหมายกำหนดไว้ ที่ต้องควบคุมดูแล เช่น การจัดทำเล่ม EIA (Environment Impact Assessment) ตรวจน้ำและอาคารตามกฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆอีกมากมาย เช่นการซ่อมบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ พัสดุของลูกบ้าน เป็นต้น

ด้วยหน้าที่ในการบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรที่มากมายเหล่านี้ The LivingOS บริษัทบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นสาเหตุว่า

ข้อดีของ The LivingOS No.1 Chosen Platform for Property Management System

The LivingOS มีการให้บริการดูแลแบบครบวงจร และตอบโจทย์ทุกความต้องการของนิติบุคคล กรรมการ และลูกบ้านได้อย่างดี ทำให้นิติบุคคลและกรรมการในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์การทำงานที่หลากหลาย สะดวก ใช้งานง่ายและครอบคลุมแก้ไขได้ทุกปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น

i-Pass: ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System: VMS)

Visitor Management System (VMS) ระบบบริหารจัดผู้มาติดต่อ

สำหรับบางโครงการนอกจากจะมีพื้นที่จอดรถคอนโดไม่พอสำหรับแขกหรือผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ ซึ่งสาเหตุก็อาจจะมาจากปัจจัยภายนอกที่โครงการไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีรถจอดค้างทิ้งไว้ในโครงการนานข้ามคืน โดยที่ไม่ทราบว่าเจ้าของรถคือใคร จะติดต่อได้อย่างไร ก็จะส่งผลเสียต่อผู้มาติดต่อในโครงการคนใหม่ๆที่ไม่มีพื้นที่จอดรถรองรับมากพอ

i-Vote: ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

i-Vote ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM)

ลูกบ้านไม่เข้าร่วมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในโครงการ หรืออัตราผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ประชุมล่มบ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งการนับคะแนนที่ยุ่งยาก ทาง The LivingOS ก็มีระบบ i-Vote ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ที่รองรับได้ทั้งรูปแบบการประชุมออนไลน์และออฟไลน์ ที่สะดวกและง่าย กับทั้งฝ่ายนิติบุคคล กรรมการ และลูกบ้านผู้อยู่อาศัย ให้ลูกบ้านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และยังมีระบบคำนวณคะแนนอัตโนมัติ ที่ช่วยประหยัดแรงให้กับนิติบุคคลและคณะกรรมการผู้จัดประชุม

บริการจัดทำรายงาน EIA ตรวจน้ำตรวจอาคาร(Environment Impact Assessment: EIA)

บริการจัดทำเล่ม EIA ตรวจน้ำตรวจอาคาร

บริการจัดทำเล่ม EIA ตรวจน้ำตรวจอาคาร : บริการจัดทำรายงาน EIA (Environment Impact Assessment) หรือรายงานการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ทุกโครงการจะต้องมีการจัดส่งเล่มรายงานตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

Smart Parcel: ระบบจัดการพัสดุอัจฉริยะ

ระบบจัดการพัสดุ

ปัญหาเรื่องพัสดุของลูกบ้านเยอะ จัดการยาก นิติบุคคลทำพัสดุของลูกบ้านหาย ไม่มีหลักฐานการเซ็นต์รับพัสดุ หรือแม้กระทั่งลูกบ้านไม่ยอมมารับพัสดุที่นิติ ทำให้พัสดุตกค้างที่ห้องทำงานนิติเยอะ ให้ระบบ Smart Parcel ระบบจัดการพัสดุอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยให้นิติบุคคลสามารถจัดการกับจำนวนของพัสดุเป็นจำนวนมากได้ มีระบบแจ้งเตือนลูกบ้านเมื่อมีพัสดุค้างที่โครงการ

ระบบแจ้งประกาศข่าวสาร ภายในโครงการ

ระบบแจ้งประกาศข่าวสาร

หากลูกบ้านไม่ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารจากทางนิติบุคคล หรือโครงการ ทาง The LivingOS ก็ยังมีระบบแจ้งประกาศข่าวสาร ให้นิติบุคคลเลือกใช้ แจ้งข่าวสารสำคัญกับทางลูกบ้านได้ในทันที โดยนิติบุคคลสามารถเช็คจำนวนของลูกบ้านที่มีการอ่านประกาศสำคัญนั้นได้

ระบบแชทส่วนตัวกับลูกบ้าน

ระบบแชทส่วนตัวกับลูกบ้าน

เพิ่มและระวังความเป็นส่วนตัวให้กับทั้งลูกบ้าน และนิติบุคคล ด้วยระบบแชทส่วนตัวกับลูกบ้าน ที่สามารถเลือกบ้านเลขที่เพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญได้ เนื่องจากความปลอดภัยของช่องทางการติดต่อส่วนตัวของลูกบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆโครงการ และระบบแชทส่วนตัวนี้ ยังสามารถจัดเก็บประวัติการสนทนาได้ ในกรณีที่ต้องการส่งเอกสารส่วนตัวหรือเอกสารสำคัญระหว่างนิติบุคคลและลูกบ้าน

ระบบจองส่วนกลาง (Facility Management)

Facility Management

มีการจองส่วนกลางซ้ำซ้อน ระบบไม่เสถียร สามารถใช้บริการระบบ Facility Management จาก The LivingOS ได้ ช่วยลดปัญหาการจองพื้นที่ส่วนกลางซ้ำซ้อนได้ เพราะนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการกับพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วยตัวเอง และสามารถตรวจดูข้อมูลสถานะของส่วนกลางในแต่ละพื้นที่ของภายในโครงการได้

ระบบซ่อมบำรุง (Service maintenance)

ระบบซ่อมบำรุง

การซ่อมบำรุงก็เป็นเรื่องสำคัญของทุกๆโครงการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมระบบไฟฟ้าหรือน้ำประปา ในพื้นที่ส่วนกลางในโครงการหรือลูกบ้านแจ้งซ่อมส่วนตัว ระบบซ่อมบำรุงจาก The LivingOS จะช่วยจัดการกับทุกๆรายการการซ่อมของโครงการ นิติบุคคลสามารถเช็คสถานะการซ่อมได้ทันทีที่ต้องการ

อีกทั้ง The LivingOS ยังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย เรามีครอบคลุมทุกๆบริการเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ผู้อยู่อาศัยในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรต้องการ เช่น บริการล้างแอร์ ทำความสะอาด นวด ซ่อมบำรุง และบริการอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังต่างๆโดยตรงได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น The LivingOS

 

ด้วยระบบเหล่านี้ที่ทาง The LivingOS ได้คิดและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทุกประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยให้ง่ายกับผู้อยู่อาศัย นิติบุคคล และกรรมการภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร และทำให้  The LivingOS ได้ก้าวมาเป็นแอปพลิเคชั่นอันดับ 1 ที่นิติบุคคลและกรรมการภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเลือกใช้ The LivingOS  No.1 Chosen Platform – Property Management System.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-481-5234
Line :@thelivingos  https://lin.ee/gmwD2S2
Email : info@thelivingos.com

Thank You

Your form is submitted and we received the email.