fbpx

บริการอื่น สำหรับนิติบุคคล

เพราะ The LivingOS ไม่ได้ต้องการหยุดแค่เพียงการเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารนิติบุคคล และแอปพลิเคชั่นบนมือถือเท่านั้นด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเป็นอาชีพของทีมงาน

ในวันนี้เราพร้อมที่จะให้บริการแบบ Total Solutions ที่ให้บริการครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกการทำงานของนิติบุคคลอย่างแท้จริง

บริการฝากนิติฯ ส่งพัสดุ

บริการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี (AGM)

รับพัสดุผ่านแอป พร้อมแจ้งเตือนลูกบ้านทันที

ระบบควบคุมผู้มาติดต่อ

Thank You

Your form is submitted and we received the email.