fbpx
ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System)

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร
(Property Management System)

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารและจัดการเรื่องต่างๆ ภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร เช่น เรื่องของการเงินและการบัญชี การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ  และเพื่อนผู้ใส่ใจของลูกบ้านผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกบ้าน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว และสะดวกสบายที่สุด

ข้อดีของการใช้งาน The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

- ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) สามารถอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และลูกบ้านผู้อยู่อาศัยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระบบจัดการพัสดุ บน The LivingOS – PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) เจ้าหน้าที่สามารถรับมือกับพัสดุจำนวนมากของลูกบ้านในแต่ละวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพียงถ่ายรูปและใส่รายละเอียดของพัสดุที่มาส่งภายในโครงการลงบนระบบ จากนั้นระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังลูกบ้านทันที ว่ามีพัสดุมาส่งที่โครงการ และการแจ้งเตือนลูกบ้านนี้ จะเป็นการแจ้งเตือนแบบแยกรายชื่อ ซึ่งมีข้อดีคือหากผู้อยู่อาศัยนี้มีสถานะเป็นผู้เช่า ก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนพัสดุของเจ้าของบ้านเลขที่นั้นๆ

- ลดขั้นตอนและประหยัดเวลา

ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) สามารถช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดการกระทำที่ซ้ำซ้อนยกตัวอย่างเช่น ในการจองพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ หากลูกบ้านผู้อยู่อาศัย ต้องการที่จะใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง สามารถกดจองผ่านระบบได้ทันที และนิติบุคคลสามารถตั้งค่าหรือจัดการกับการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วยตัวเอง ผ่าน The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ด้วยเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันที่ เวลา ในการเปิดให้ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางนั้นๆ การอนุมัติเข้าใช้งาน หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าสถานะของพื้นที่ส่วนกลาง หากมีการซ่อมบำรุง

- เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ

ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) สามารถช่วยจะช่วยให้การจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสาทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น อย่างในส่วนของการเงินและการบัญชี การทำรายการผ่านระบบ PMS  (Property Management System หรือ Property Management Software)  ย่อมดีกว่าการทำบัญชีด้วยตัวเอง บนเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือ Excel เพราะ ระบบ PMS  (Property Management System หรือ Property Management Software)  จะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คทุกๆรายการผ่านระบบได้ ป้องกันข้อมูลหรือเอกสารสูญหาย เพราะสามารถจัดเก็บรูปเล่มรายงานสรุปผลผ่านระบบ และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ไม่ต้องมาจัดเก็บเอกสารที่เป็นในรูปแบบกระดาษ ให้เปลืองทรัพยากร ยุ่งยากในการหาพื้นที่จัดเก็บ และวุ่นวายในการหาเอกสารเมื่อต้องการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การส่งหนังสือทวงถามถึงลูกบ้าน เจ้าหน้าที่สามารถกดส่งหนังสือทวงถามผ่าน PMS  (Property Management System หรือ Property Management Software)  และเมื่อลูกบ้านได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหน้าที่ ก็สามารถเช็ครายละเอียดและทำการชำระเงินผ่านระบบได้ทันที โดยระบบจะทำการจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินและส่งรายละเอียดไปยังเจ้าหน้าที่ภายในโครงการให้แบบอัตโนมัติ สามารถเรียกดูหลักฐานการชำระเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ข้อดีของการใช้งาน The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System: PMS)
ดีสำหรับใครบ้าง?

- โครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

การที่โครงการมีการเลือกใช้งานระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จาก The LivingOS ที่เป็นระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร อันดับ 1  ในประก็ถือเป็นเรื่องดีของโครงการเช่นกัน เพราะสามารถช่วยให้ทุกๆ เรื่องภายในโครงการมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากรคนและขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ  ช่วยให้ลูกบ้านภายในโครงการสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการได้อีกด้วย

- นิติบุคคลประจำโครงการคอนโด

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของนิติบุคคล ที่ทำให้นิติบุคคลสามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนในการทำงาน จากความยุ่งยากซับซ้อน ให้สะดวกและลื่นไหล อย่างการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting; AGM) ที่ต้องมีการจัดขึ้นทุกปี อีกทั้งยังใช้ทั้งทรัพยากรเจ้าหน้าที่ และงบประมาณในการจัด แต่บ่อยครั้งที่ต้องเสี่ยงประชุมล่ม เพราะจำนวนลูกบ้านมาเข้าประชุมไม่เพียงพอ The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ก็ยังมี i-Vote ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะคอยช่วยให้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นราบรื่นขึ้น เพราะ i-Vote สามารถรองรับการประชุมได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เจ้าหน้าที่สามารถสร้างวาระการประชุม และส่งหนังสือเชิญให้ลูกบ้านได้ทันทีในรูปแบบ Link ไม่ต้องคอยส่งเป็นจดหมายกระดาษใส่ในกล่องจดหมายอีกต่อไป ประหยัดทั้งทรัพยากรคนและค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกบ้านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link ที่ได้รับได้เลย และ i-Vote ยังสามารถรองรับการโหวต และนับคะแนนเสียงให้แบบอัตโนมัติแบบ Real-Time  มีความโปร่งใส  ไม่ต้องเสียเวลามานับคะแนนเอง และเจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รูปเล่มรายงานสรุปผลการประชุมได้ทันทีหลังจบวาระการประชุม

- เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

สำหรับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ภายในโครงการ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System: PMS) ก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของพวกเขาได้เช่นกัน อย่างเช่น ระบบ i-Pass ระบบจัดการผู้มาติดต่อภายในโครงการ ที่มีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.) เพราะสามารถบริหารจัดการกับการเข้า-ออกโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องคอยจดบันทึกเวลาเข้าออก หรือทะเบียนรถ ผ่านสมุดบันทึก ไม่ต้องมาคอยเก็บรักษาบัตรประชาชน หรือบัตรสำคัญอื่นๆ ของผู้มาติดต่อ ภายในโครงการ เพราะระบบสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวผ่าน Cloud ได้ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังได้อีกด้วย อีกทั้งในโครงการที่มีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับที่จอดรถที่มีการจอดเกินเวลา รปภ.ก็ไม่ต้องคอยคำนวณค่าปรับกับระยะเวลาการจอดรถเอง เพราะ ระบบ PMS  (Property Management System หรือ Property Management Software)  สามารถคำนวณค่าที่จอดรถให้แบบอัตโนมัติ

- ลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

ระบบ PMS  (Property Management System หรือ Property Management Software)  ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของที่อยู่อาศัย ให้กับลูกบ้านผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การแจ้งซ่อม หากลูกบ้านมีปัญหาต้องการซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่าง เช่นระบบไฟฟ้าหรืออื่นๆ ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)  ได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถใส่หมวดหมู่การซ่อมที่ต้องการ และแนบหลักฐานที่มี พร้อมกดส่งผ่านระบบ  ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมนั้นๆย้อนหลังได้อีกด้วย

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ดีสำหรับใครบ้าง

ทำไมต้องเลือก The LivingOS ในการบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

ฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกความต้องการ

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) มีฟังก์ชั่นมากมายที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ และดูแลลูกบ้านผู้อยู่อาศัยได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มจนจบวัน 

เจ้าหน้าที่โครงการไม่ต้องเสียเวลาในการหาโปรแกรมหรือระบบแยกในการทำงาน เช่น ระบบตรวจจุด ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting; AGM) หรือการจัดทำเล่ม EIA (Environment Impact Assessment) ตามกฎหมาย เพราะ The LivingOS มีฟังก์ชั่นและบริการครบ มากพอที่จะรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของเจ้าหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น เหมือนกับมีผู้ช่วยคนสำคัญ

ลูกบ้านในโครงการก็เหมือนกับได้เพื่อนที่คอยดูแลมาอยู่ข้างๆ เพราะสามารถจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น The LivingOS บนมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิล แจ้งซ่อม จองพื้นที่ส่วนกลาง หรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน อย่างน้ำดื่ม ที่พร้อมส่งตรงถึงบ้าน ก็สามารถทำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพิ่มรายได้ให้กับโครงการ

ยกตัวอย่างเช่น i-Pass ระบบจัดการผู้มาติดต่อภายในโครงการ สำหรับโครงการที่มีการเรียกเก็บค่าปรับในการจอดรถภายในโครงการเกินเวลา ระบบ i-Pass สามารถช่วยคุณคำนวณค่าปรับตามระยะเวลาการจอดได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องเสี่ยงสูญเสียรายได้จากการคำนวณที่ผิดพลาด

ระบบปลอดภัย โปร่งใส ลดการทุจริต

การทำงานผ่าน The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System: PMS) สามารถให้ความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่า เพราะไม่ว่าจะทำรายการใดๆ ผ่านระบบ ก็จะมีการจัดเก็บหลักฐานและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ทันทีที่ต้องการ

ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา

เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ และลูกบ้าน สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่นการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)  การส่งใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือทวงถาม เจ้าหน้าที่สามารถส่งหนังสือเชิญถึงลูกบ้านผ่านระบบได้เลย ไม่ต้องคอยพิมพ์หนังสือเชิญเป็นแผ่นกระดาษไปใส่ในกล่องจดหมายของลูกบ้านรายบุคคล

ฟังก์ชั่นต่างๆ บนระบบ Property Management System ของ The LivingOS

บัญชีการเงิน

จัดการเรื่องเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้ง่ายๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ รายงานบัญชี รายงานเงินสดย่อย เป็นต้น สามารถครอบคลุมการทำงานในเรื่องบัญชีการเงินได้อย่างครบถ้วน

ตั้งค่าโครงการ

เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดและบริหารเรื่องต่างๆ ภายในโครงการได้ด้วยตัวเอง เช่น รูปแบบการคำนวณมิเตอร์ หรือกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น

จัดการทั่วไป

 • ระบบพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดการกับพัสดุของลูกบ้านได้ง่ายขึ้น ลูกบ้านได้รับแจ้งเตือนแบบรายบุคคล เมื่อมีพัสดุค้างที่โครงการ

 • ระบบฝากส่งพัสดุ ลูกบ้านไม่ต้องเสียเวลาออกไปส่งพัสดุข้างนอกโครงการอีกต่อไป เพราะสามารถฝากส่งพัสดุได้ที่โครงการโดยตรง

 • ระบบแชท หมดกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัว หรือช่องทางการติดต่อส่วนตัวรั่วไหล นิติบุคคลสามารถส่งข้อความส่วนตัวกับลูกบ้านในแต่ละบ้านเลขที่ได้ทันที และหากมีการส่งเอกสารสำคัญ ผ่านแชท บนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) เอกสารนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในประวัติการสนทนาอัตโนมัติ
 • ระบบประกาศข่าวสาร เจ้าหน้าที่สามารถสร้างประกาศถึงลูกบ้านได้โดยตรง เพื่อให้ลูกบ้านไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

 • ระบบจองส่วนกลาง ลูกบ้านสามารถจองพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการใช้งานและติดตามสถานะการอนุมัติได้ด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่สามารถตั้งค่า กำหนดสถานะ และอนุมัติการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละส่วนได้ เช่น วันและเวลาในการเปิด-ปิด การใช้งาน

 • ระบบแจ้งซ่อม ลูกบ้านแจ้งซ่อมได้เองผ่านระบบ ไม่ต้องลงไปติดต่อที่ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สามารถดูคำร้อง หรืออัปเดตสถานะการซ่อมบำรุงในแต่ละส่วนได้

 • i-Pass ระบบควบคุมผู้มาติดต่อ สะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่ ลูกบ้าน และผู้มาติดต่อ ไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเพื่อเข้าออกโครงการ เพราะใช้ระบบจดจำข้อมูลผ่าน Cloud มีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก ไม่ต้องคอยให้รปภ.มาจดบันทึกเวลาเอง ระบบ i-Pass สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่จอดรถในโครงการแบบ Real-Time ได้อีกด้วย ช่วยให้เจ้าหน้าที่ สามารถบริหารจัดการกับพื้นที่จอดรถในโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น และระบบสามารถคำนวณค่าปรับในกรณีที่มีการจอดเกินเวลาให้อัตโนมัติ (ในโครงการที่มีนโยบายการเรียกเก็บ)

 • i-Check บริการตรวจจุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตรวจจุด เพราะสามารถเก็บทุกรายละเอียด มีระบบบันทึกข้อมูลและภาพในขณะที่ปฏิบัติงาน มีการส่งรายงานทันที หากพบเหตุผิดปกติ อีกทั้งยังมี Dashboard แสดงข้อมูล Real-Time และย้อนหลัง 

 • บริการเสริมอื่นๆ

  i-Vote ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting; AGM) 

  ให้เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นเรื่องง่าย เพราะระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) 

  สามารถรองรับได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์​ ให้ลูกบ้านเลือกการเข้าร่วมได้ตามต้องการ ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมประชุม ไม่เสี่ยงกับการประชุมล่ม, รองรับการ โหวต นับคะแนนเสียงแบบ Real-Time และสรุปผลการประชุมให้อัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายงานการประชุมได้ทันที เมื่อจบประชุม

   

  บริการจัดทำเล่ม EIA (Environment Impact Assessment )

  ไม่ต้องคอยกังวลกับการจัดทำเล่มรายงาน EIA หรือ รายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย เพราะสามารถเรียกใช้บริการ The LivingOS ให้เป็นตัวแทนในการจัดทำเล่มรายงาน เพื่อให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

   

  บริการ Turnkey ปิดงบบัญชีและกระแสเงินสด

  ช่วยคุณปิดงบบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้บริการโดยพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน ได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ

   

  บริการจัดหาพนักงานประจำหน้าโครงการ ธุรการ นิติบุคคล และบัญชี (Onsite Accounting)

  หมดปัญหากับการหาพนักงานมาทำงานในโครงการ เพราะ The LivingOS จะเป็นตัวช่วยในการจัดหาพนักงานธุรการนิติบุคคล และบัญชี ที่มีความชำนาญและมากประสบการณมาให้

   

  บริการจัดหา รปภ. คนสวน และแม่บ้าน 

  The LivingOS จะคอยช่วยจัดหาเจ้าหน้าที่ ที่มากประสบการณ์ และชำนาญในหน้าที่ มารับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ ไม่ต้องคอยเสียเวลาในการจัดหาคนด้วยตัวเอง

ตัวอย่างโครงการที่ไว้วางใจ The LivingOS - No.1 Property Management System in Thailand

Property Management System in Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-481-5234
Line :@thelivingos  https://lin.ee/gmwD2S2
Email : info@thelivingos.com

Thank You

Your form is submitted and we received the email.