fbpx
property management system

เหตุผลที่นิติบุคคลควรเลือกใช้ The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้าน

ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS)

ทุกวันนี้ นิติบุคคลประจำโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร มีหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการเงินและบัญชีที่ต้องใช้เวลาและความละเอียด รอบคอบในการจัดการ หรือการจัดหาเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ อย่างพนักงานประจำโครงการ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน 

 

อีกทั้งยังมีงานในส่วนของการดูแลเรื่องต่างๆ ของลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านสามารถอยู่อาศัยในโครงการได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การดูแลการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ การซ่อมบำรุงโครงการ และอื่นๆอีกมากมาย ที่นิติบุคคลต้องจัดการ

 

และในมุมมองของลูกบ้านผู้อยู่อาศัยเอง การเลือกอยู่อาศัยในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรสักแห่ง มีหลายปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าอยู่ และเมื่อได้เข้าไปอยู่แล้ว ก็มักตามมาด้วยเรื่องต่างๆ ที่อยากให้นิติบุคคลเข้ามาดูแล เพื่อให้ตนเองสามารถอยู่ในโครงการร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างมีความสุข

 

การเลือกใช้ The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งดีทั้งกับตัวนิติบุคคลและดีกับลูกบ้านผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ เพราะ The LivingOS จะสามารถเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางระหว่างนิติบุคคลและลูกบ้านผู้อยู่อาศัย ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนิติบุคคลจะทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และลูกบ้านจะสามารถอยู่อาศัยในโครงการได้อย่างสบายใจ

ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ส่งผลดีกับนิติบุคคลและลูกบ้านอย่างไร

ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) สามารถรองรับทุกความต้องการของทั้งนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ลูกบ้านผู้อยู่อาศัย และยังรวมไปถึงแขกคนสำคัญของลูกบ้านอีกด้วย 

 

โดย The LivingOS จะคอยดูแลทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาภายในโครงการ ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและมีความสุขตลอดทั้งวันที่ใช้ชีวิตอยู่ในโครงการ

The LivingOS ตอบโจทย์นิติบุคคลและลูกบ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการอย่างไรบ้าง?

นิติบุคคลและลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

รวมฟังก์ชั่น จาก The LivingOS ที่ตอบโจทย์ในการทำงานของนิติบุคคล

ระบบ i-Pass ควบคุมผู้มาติดต่อภายในโครงการ

i-Pass ระบบควบคุมผู้มาติดต่อภายในโครงการ จาก The LivingOS จะมาช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ที่สะดวกทั้งนิติบุคคลและรปภ. โดย i-Pass มีระบบ E-Stamp เพื่อเข้าโครงการ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อผ่านระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาที่เข้า-ออกโครงการ เลขทะเบียนยานพาหนะ หรือแม้กระทั่งประเภทของผู้มาติดต่อ (เช่น บุคคลทั่วไป รถส่งของ รถแท็กซี่ เป็นต้น) ทำให้ผู้มาติดต่อไม่ต้องแลกบัตรสำคัญไว้เพื่อเข้าโครงการ ซึ่งเป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่รปภ. เพราะเจ้าหน้าที่รปภ. ไม่ต้องคอยเก็บรักษาบัตรสำคัญให้กับผู้มาติดต่อ ไม่ต้องคอยจดวันและเวลาเข้า-ออกโครงการลงบนสมุดจด หรือแม้กระทั่งโครงการที่มีการเรียกเก็บค่าที่จอดรถเกินเวลา รปภ.ก็ไม่ต้องคอยคำนวณค่าที่จอดรถเอง เพราะระบบสามารถคำนวณทุกอย่างให้แบบอัตโนมัติ ป้องกันการตกหล่นและความผิดพลาด

อีกทั้งระบบ i-Pass มีการแสดงข้อมูลผ่าน Dashboard แบบ Real-Time อีกด้วย และนอกจากจะบอกข้อมูลของผู้มาติดต่อแบบ Real-Time แล้ว ยังสามารถบอกจำนวนของพื้นที่จอดรถที่ยังว่างอยู่ภายในโครงการได้อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบได้ตลอดเวลา ส่งผลดีกับเจ้าหน้าที่ในโครงการให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในโครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และหากมีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นิติบุคคลก็สามารถเปิดดูข้อมูลผ่านระบบได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อขอข้อมูลจากป้อมรปภ.

Facility Management: ระบบจองส่วนกลาง

นิติบุคคลสามารถบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านฟังก์ชั่นการจองพื้นที่ส่วนกลาง บนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) โดยนิติบุคคลสามารถเช็ครายละเอียดและจัดการเรื่องต่างๆของพื้นที่ส่วนกลางได้ด้วยตัวเอง เช่น วัน-เวลาการเปิดใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง หรือการปรับเปลี่ยนสถานะของส่วนกลางที่อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง ช่วยลดปัญหาการจองส่วนกลางซ้ำซ้อน เพราะลูกบ้านสามารถจองส่วนกลางเองได้ผ่านมือถือ ซึ่งนิติบุคคลสามารถ กดอนุมัติคำขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางจากลูกบ้านได้ทันที

service maintenance: ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมจะช่วยให้นิติบุคคลสามารถจัดการรายการการแจ้งซ่อมจากทางลูกบ้านผู้อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะสามารถเรียกดูข้อมูลและรายละเอียดในรายการการแจ้งซ่อมแต่ละรายการอย่างได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่หรือชื่อของผู้ที่ทำการแจ้งซ่อมเข้ามา /ชื่อของพนักงานที่รับแจ้ง /ชื่อของผู้ดำเนินการหรือช่างที่รับผิดชอบรายการซ่อมนั้นๆ อีกทั้งนิติบุคคลยังสามารถเช็คสถานะและหลักฐานการซ่อม (ภาพหลังซ่อม) ผ่านระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ได้อีกด้วย

หมวดหมู่บัญชีการเงิน

สำหรับการเงินในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร มักมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นิติบุคคลต้องรอการชำระจากลูกบ้าน อีกทั้งยังมีเอกสารด้านการเงินมากมายที่ต้องจัดการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ลูกบ้านอาจหลงลืมวันที่ต้องชำระในรายการนั้นๆ ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ในหมวดบัญชีการเงินจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพราะนิติบุคคลสามารถส่งใบแจ้งหนี้ ให้ลูกบ้านได้ผ่านระบบแบบแยกรายบุคคล ไม่ต้องพิมพ์ส่งเป็นจดหมายกระดาษไปใส่ในตู้จดหมายให้กับลูกบ้านรายบุคคลอีกต่อไป และเมื่อลูกบ้านชำระบิลเข้ามาผ่านระบบแล้ว นิติบุคคลก็สามารถเรียกดูหลักฐานการชำระเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพราะระบบจะจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้แบบอัตโนมัติ

 

นอกจากการจ่ายบิลและการชำระรายการต่างๆแล้ว The LivingOS จะทำให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตั้งเบิก รายงานทรัพย์สิน หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการกับทุกๆ เรื่องได้ด้วยตัวเองผ่านระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS)

ระบพัสดุ

เรื่องพัสดุก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นิติบุคคลต้องรับมือตลอดเวลา ยิ่งช่วงไหนที่ลูกบ้านมีการช้อปปิ้งเยอะเป็นพิเศษ เช่นในช่วงสิ้นปี นิติบุคคลยิ่งต้องรับมือกับพัสดุจำนวนมาก ฟังก์ชั่นพัสดุจากระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะทำให้นิติบุคคลสามารถจัดการกับพัสดุจำนวนมากของลูกบ้านได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงรับพัสดุของลูกบ้านจากขนส่งที่มาส่งในโครงการและลงข้อมูลในระบบผ่านมือถือ ไม่ต้องจดรายละเอียดลงกระดาษ และเมื่อนิติบุคคลลงข้อมูลของพัสดุผ่านระบบแล้ว ลูกบ้านจะได้รับแจ้งเตือนทันทีว่าพัสดุถูกส่งถึงโครงการเรียบร้อยแล้ว หมดปัญหาพัสดุตกค้างที่ห้องทำงานนิติบุคคล รอวันที่ลูกบ้านจะมารับพัสดุ อีกทั้งนิติบุคคลยังจ่ายพัสดุได้ง่ายแสนง่าย เพียงแค่สแกน QR Code บนมือถือลูกบ้านที่มารับพัสดุ และให้ลูกบ้านเซ็นต์รับพัสดุของตัวเองเป็นหลักฐานการรับพัสดุผ่านมือถือได้เลย

ระบบฝากส่งพัสดุ Click & Drop

นอกจากระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ยังมีฟังก์ชั่นพัสดุที่คอยช่วยในการรับ-จ่ายพัสดุให้กับทางนิติบุคคลแล้ว ก็ยังมีฟังก์ชั่นฝากส่งพัสดุ ให้ลูกบ้านสะดวกสบายในการส่งพัสดุของตัวเองผ่านเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ซึ่งฟังก์ชั่นฝากส่งพัสดุนี้ นิติบุคคลก็สามารถคลิกดูรายละเอียดต่างๆ ในการนำส่งพัสดุนี้ได้ง่ายๆ เช่น ค่าบริการในการจัดส่ง ชื่อของบริษัทขนส่ง สถานะในการนำส่ง เป็นต้น ช่วยให้พัสดุของลูกบ้านส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

ระบบประกาศข่าวสาร

ฟังก์ชั่นประกาศข่าวสาร เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลกับลูกบ้านสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้น หากนิติบุคคลมีข่าวสารสำคัญบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ลูกบ้านรับรู้ นิติบุคคลสามารถตั้งประกาศได้ด้วยตัวเอง โดยการสร้างหัวข้อที่ต้องการประกาศถึงลูกบ้าน และใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไปบนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) เมื่อตั้งประกาศเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลสามารถเข้ามาดูสถานะของประกาศนั้นๆได้ ว่า ณ ขณะนี้ มีจำนวนลูกบ้านที่เห็นประกาศเป็นจำนวนกี่คน

ระบบตรวจจุด i-Check

i-Check เป็นฟังก์ชั่นที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงการไปอีกขั้น ซึ่งเป็นผลดีทั้งกับนิติบุคคลและลูกบ้าน เพราะระบบนี้จะเป็นระบบที่ช่วยให้รปภ.สามารถเก็บรายละเอียดทุกจุดที่เดินตรวจได้ ลดปัญหาการไม่มีหลักฐานในการลงพื้นที่จริง เพราะ i-Check สามารถเก็บข้อมูลสถานที่ รายละเอียดของงาน และมีการบันทึกภาพระหว่างปฏิบัติงาน ที่สามารถแสดงผลบน Dashboard แบบ Real-Time ให้กับผู้ใช้งานบนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) สามารถส่งรายงานได้ทันที เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน ช่วยป้องกันการไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือการไม่มีหลักฐานยืนยันในการลงพื้นที่ของรปภ.

ระบบแชท

ฟังก์ชั่นแชทเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่คอยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกันระหว่างนิติบุคคลและลูกบ้านโดยตรง ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับทั้งสองฝ่าย เพราะไม่ต้องแลกช่องทางการติดต่อส่วนตัวของกันและกัน ฟังก์ชั่นแชทนี้จะสามารถเก็บประวัติการสนทนาของทั้งสองฝ่ายไว้แบบอัตโนมัติ และหากมีการส่งเอกสารสำคัญผ่านฟังก์ชั่นแชทบนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) นี้ ทั้งนิติบุคคลและลูกบ้านก็สามารถเปิดดูเอกสารที่มีการส่งไว้ในช่องแชทได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นแชทยังสามารถแยกสถานะของลูกบ้านผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย ว่ามีสถานะเป็นเจ้าของห้องหรือผู้เช่า ป้องกันความสับสนในการส่งเอกสารสำคัญ

รวมฟังก์ชั่น จาก The LivingOS ที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของลูกบ้าน

ฟีเจอร์

ฟีเจอร์ผู้มาติดต่อ

ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในโครงการ จะได้พบกับ i-Pass ระบบควบคุมผู้มาติดต่อภายในโครงการ จาก The LivingOS ที่นอกจากจะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้รปภ.และนิติบุคคลแล้ว ยังสะดวกต่อลูกบ้านและผู้มาติดต่อ หรือแขกคนสำคัญของลูกบ้านอีกด้วย เพราะผู้มาติดต่อไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเพื่อเข้าโครงการอีกต่อไป ลดความเสี่ยงในการทำบัตรสำคัญของผู้มาติดต่อหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

 

โดยลูกบ้านเองก็สามารถสร้างบัตรเชิญให้กับแขกของตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ เพื่อช่วยให้แขกคนสำคัญของตัวเองผ่านเข้าโครงการได้สะดวกขึ้น และนอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อลูกบ้านที่โครงการ ลูกบ้านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ช่วยให้ลูกบ้านรู้ได้ทันทีว่ามีใครมาติดต่อที่โครงการ

ฟีเจอร์จองส่วนกลาง

เมื่อมีแขกคนสำคัญของลูกบ้าน มาหาถึงโครงการ ลูกบ้านอาจจะมีความต้องการที่จะใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ซึ่งฟีเจอร์จองส่วนกลาง จากระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะเข้ามาช่วยให้ลูกบ้านสามารถจองพื้นที่ส่วนกลางที่มีสถานะสามารถใช้งานได้ ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงส่งคำร้องขอใช้งานส่วนกลางผ่านมือถือ ไม่ต้องไปติดต่อนิติบุคคลด้วยตัวเอง ซึ่งคำร้องขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของลูกบ้าน จะถูกนำส่งไปยังนิติบุคคลทันที และเมื่อลูกบ้านได้รับการอนุมัติผ่านระบบแล้ว ก็สามารถเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในวัน-เวลา ที่ลูกบ้านได้ทำการจองไว้ได้เลย สะดวก สบาย และประหยัดเวลา

ฟีเจอร์แจ้งซ่อม

ฟีเจอร์แจ้งซ่อม บนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS)  จะช่วยให้ลูกบ้านสามารถแจ้งรายการซ่อมที่ต้องการซ่อม ผ่านมือถือได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของโครงการ ในกรณีที่พบทรัพย์สินภายในโครงการชำรุดเสียหาย เช่น ลู่วิ่งที่ห้องออกกำลังกายเสียหาย  หรือแม้กระทั่งในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง เช่น ท่อน้ำตัน ฝ้ารั่ว ก็สามารถแจ้งนิติบุคคลผ่านฟีเจอร์แจ้งซ่อมบนมือถือ โดยที่สามารถแนบรูปหลักฐานการชำรุดเสียหายของทรัพย์สินพร้อมการส่งคำร้องได้เลย ไม่ต้องโทรไปแจ้งนิติบุคคลและอธิบายรายละเอียดด้วยตัวเอง ซึ่งลูกบ้านก็สามารถดูสถานะของรายการซ่อมได้อีกด้วย สะดวกต่อลูกบ้านในกรณีที่ต้องการใช้งานทรัพย์สินนั้นๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปเช็คเอง ว่าทรัพย์สินนั้นถูกซ่อมแซมไปหรือยัง

ฟีเจอร์ชำระบิล

ให้การจ่ายบิล และชำระรายการต่างๆ ง่ายขึ้น เพราะการอยู่อาศัยในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลูกบ้านต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มักจะมีบางครั้งที่มีการหลงลืมวันครบกำหนดชำระ ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะเป็นตัวช่วยในการจ่ายบิลให้กับลูกบ้านผู้อยูอาศัย โดยที่ลูกบ้านไม่ต้องคอยส่งข้อความไปสอบถามยอดที่ต้องชำระจากนิติบุคคล หรือคอยเปิดกล่องจดหมายเพื่อดูใบแจ้งยอดจากทางนิติบุคคล เพราะลูกบ้านสามารถตรวจสอบรายการบิลต่างๆ และชำระได้ง่ายๆ ผ่านฟีเจอร์ชำระบิล ซึ่งหากลูกบ้านมีการชำระในรายการนั้นๆ แล้ว ระบบจะนำส่งหลักฐานในการชำระนั้นให้กับนิติบุคคลอัตโนมัติ

และหากมีบิลรายการไหนที่ลูกบ้านไม่ได้ทำการชำระ นิติบุคคลก็สามารถส่งหนังสือทวงถามถึงลูกบ้านได้โดยตรงผ่านระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ไม่ต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้แบบรายคนผ่านกล่องจดหมาย ป้องกันการตกหล่นของเอกสาร โดยที่ลูกบ้านสามารถดูรายละเอียดของหนังสือทวงถามนั้นๆ และทำการชำระได้ทันทีผ่านมือถือ 

ฟีเจอร์พัสดุ

เรื่องพัสดุก็เป็นอีกเรื่องสำคัญของลูกบ้านเช่นกัน เพราะเวลาที่ลูกบ้านสั่งของออนไลน์ แน่นอนว่าต้องมีการจดจ่อรอพัสดุของตัวเอง ฟีเจอร์พัสดุนี้จะทำให้ลูกบ้านสามารถเช็คสถานะพัสดุของตัวเองได้ง่ายๆ หากนิติบุคคลมีการรับพัสดุแล้ว ลูกบ้านจะได้รับแจ้งเตือนผ่านระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) บนมือถือทันที ว่าพัสดุของลูกบ้านมาถึงที่โครงการแล้ว ไม่ต้องคอยเดินหรือโทรไปถามนิติบุคคลด้วยตัวเองให้เสียเวลา

อีกทั้งฟีเจอร์พัสดุนี้ ยังมีการทำงานแบบแยกรายชื่อของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ถ้าหากลูกบ้านหรือผู้อยู่อาศัย ณ ขณะนั้น มีสถานะเป็นผู้เช่า แล้วรายการพัสดุนั้นที่มาส่งในโครงการ เป็นพัสดุของเจ้าของห้อง (หรือผู้ปล่อยเช่า) ลูกบ้านที่มีสถานะเป็นผู้เช่า ก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนั้นๆ ป้องกันการสับสนของข้อความแจ้งเตือน และลดความเสี่ยงในการสูญหายของพัสดุ

ฟีเจอร์ฝากส่งพัสดุ Click & Drop

นอกจากระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะมีฟีเจอร์พัสดุแล้ว ก็ยังมีฟีเจอร์ฝากส่งพัสดุ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านในการจัดส่งพัสดุของตัวเองอีกด้วย ลูกบ้านจะสะดวกสบายมากขึ้น เพราะสามารถส่งพัสดุของตัวเองผ่านเจ้าหน้าที่ภายในโครงการได้เลย ไม่จำเป็นต้องเสียเวลา ฝ่าแดดร้อนและรถติด ออกไปนอกโครงการเพื่อหาที่ฝากส่งพัสดุอีกต่อไป ฝากส่งพัสดุผ่านระบบได้ง่ายๆ พัสดุปลอดภัย ส่งถึงปลายทางแน่นอน เพราะสามารถตรวจสอบพัสดุของตัวเองผ่านระบบได้เลย ไม่ต้องคอยคัดลอกเลขพัสดุไปตรวจเช็คกับเว็บของขนส่งให้เสียเวลา

ฟีเจอร์ประกาศ

ฟีเจอร์ประกาศข่าวสารบนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) นิติบุคคลสามารถสร้างหัวข้อที่ต้องการประกาศถึงลูกบ้านจะช่วยให้ลูกบ้านไม่พลาดทุกประกาศข่าวสารสำคัญที่ตัวเองต้องรู้ เช่น ประกาศวันและเวลาในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ทุกโครงการต้องมีทุกปี

ฟีเจอร์แชท

การสนทนาโดยให้ช่องทางการติดต่อส่วนบุคคลกับผู้อื่น อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับลูกบ้านมากนัก เพราะลูกบ้านบางราย อยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวของช่องทางการติดต่อของตัวเอง เช่นรูปโปรไฟล์ และอื่นๆ แต่ก็ยังอยากจะมีช่องทางการติดต่อกับนิติบุคคลโดยตรง กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเรื่องสำคัญบางอย่างที่ต้องการพูดคุยกับนิติบุคคล 

 

ฟีเจอร์แชทบนระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) จะสามารถทำให้ลูกบ้านยังสามารถพูดคุยกับนิติบุคคลได้โดยตรงแบบไม่จำเป็นต้องให้ช่องทางการติดต่อส่วนตัว และระบบยังทำการเก็บประวัติการแชทอัตโนมัติ สามารถเปิดดูย้อนหลังได้ เช่น กรณีมีการส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ผ่านช่องแชท

ฟีเจอร์เบอร์สำคัญ

บนแอปพลิเคชั่น The LivingOS หรือระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) บนมือถือของลูกบ้าน จะมีฟีเจอร์เบอร์สำคัญ ที่มีการรวบรวมเบอร์โทรสำหรับกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น เบอร์โทรหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือเบอร์นิติบุคคล ให้ลูกบ้านได้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ต้องคอยเปิดหรือค้นหาเบอร์โทรสำคัญให้เสียเวลา

ฟีเจอร์และบริการเสริมอื่นๆ จาก The LivingOS

i-Vote ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting; AGM)

The LivingOS ระบบบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร (Property Management System; PMS) ไม่ได้เป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของนิติบุคคลและลูกบ้านเพียงเท่านั้น แต่ในกิจกรรมสำคัญอย่างการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting; AGM) ที่ทุกโครงการต้องมีการจัดขึ้นทุกปี The LivingOS ก็สามารถเป็นผู้ช่วยคนสำคัญเช่นกัน เพราะ i-Vote เป็นระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะช่วยให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของโครงการ สามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่น ไม่เสี่ยงประชุมล่ม เพราะองค์ประชุมไม่ครบ ให้เปลืองงบประมาณการจัดประชุม เพราะ i-Vote รองรับการจัดประชุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้ลูกบ้านเลือกเข้าร่วมประชุมในแบบที่ตัวเองต้องการ โดยที่นิติบุคคลสามารถส่งคำเชิญให้ลูกบ้านทุกคนได้ผ่านระบบ ไม่ต้องพิมพ์จดหมายและส่งไปในกล่องจดหมายของลูกบ้านรายหลัง และรองรับการโหวต นับคะแนนเสียง Real-Time อีกทั้งยังสามารถสรุปผลการลงคะแนนเสียงอัตโนมัติ นิติบุคคลสามารถพิมพ์รายงานการประชุมได้ทันทีที่จบการประชุม

บริการจัดทำเล่ม EIA (Environment Impact Assessment)

ทุกโครงการต้องมีการจัดทำเล่มรายงาน EIA Monitoring Report เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง The LivingOS มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเล่มรายงานนี้ ให้เป็นไปตามมาตราการที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดภาระงานให้กับนิติบุคคล และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ ว่าลูกบ้านได้อยู่อาศัยในโครงการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

และมีการจัดทำรายงานอย่างถูกต้องได้อีกด้วย

ให้บริการ Turnkey ปิดงบบัญชีและกระแสเงินสด

เรื่องการปิดงบบัญชีและกระแสเงินสดถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรที่นิติบุคคลต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน The LivingOS ก็สามารถช่วยเหลือการทำงานให้กับนิติบุคคล ด้วยการให้บริการในส่วนของการปิดงบบัญชีและกระแสเงินสดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับนิติบุคคล และยังได้งานที่มีประสิทธิภาพ

ให้บริการจัดหาพนักงานธุรการนิติบุคคล และบัญชี (Onsite Accounting )

The LivingOS ก็สามารถช่วยในการจัดหาพนักงานธุรการนิติบุคคล และบัญชีได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆโครงการ จะได้พนักงานที่มีคุณภาพและความชำนาญในการทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่

ให้บริการจัดหา รปภ. คนสวน และแม่บ้าน

สำหรับการจัดหารปภ. คนสวน และแม่บ้าน ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะในบางกรณีก็ใช้เวลานานพอสมควรในการจัดหาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ อีกทั้งยังต้องใช้เวลากว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ที่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง The LivingOS ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการจัดหา รปภ. คนสวน และแม่บ้าน ให้ทุกๆ โครงการได้มีเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยม พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-481-5234
Line :@thelivingos  https://lin.ee/gmwD2S2
Email : info@thelivingos.com

Thank You

Your form is submitted and we received the email.