fbpx
Property Management System

Property Management System (PMS) - ระบบบริหารจัดการที่พักอาศัย
โดย The LivingOS

ระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)  คือระบบบริหารจัดการที่พักอาศัย ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ของทุกๆขนาดโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน โดย PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) จะเข้ามาเป็นตัวกลางให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ เช่น นิติบุคคล และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งสองฝ่าย

Property Management System (PMS) : ระบบบริหารจัดการที่พักอาศัย สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) จะเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักหรื่อผู้ช่วยในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร  ที่สามารถรองรับทุกการบริหารและจัดการงานที่พักอาศัยด้วยระบบ Property Management Software ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งส่วนของการให้บริการโดยตรง หรือแม้กระทั่งการให้บริการจัดซื้อ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ  ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบบริหารจัดการที่พักอาศัย PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)

นอกจากที่ระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)  นี้ จะเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในโครงการแล้ว PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)

 ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและใส่ใจให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการอีกด้วย เพราะสามารถให้บริการและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกบ้านภายในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร

ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบบริหารจัดการที่พักอาศัย PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)

หมวดหมู่ผู้พักอาศัย : หากเจ้าของร่วมต้องการหาผู้เช่าหรือผู้ซื้อก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องผ่านเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ โดยสามารถแจ้งช่องทางการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ผ่านระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) โดยเจ้าหน้าที่ภายในโครงการสามารถเช็คและตรวจสอบข้อมูผ่านระบได้ ว่า ณ ขณะนี้ ผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน มีสถานะเป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า หรือแม้กระทั่งการออกหนังสือปลอดหนี้ให้ลูกบ้านได้ทันที

หมวดหมู่บัญชี :

ลูกหนี้ AR : เจ้าหน้าที่ในโครงการ สามารถเช็ครายงานมิเตอร์ และส่งหนังสือทวงถามถึงลูกบ้านได้ด้วยตัวเอง เมื่อลูกบ้านได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหน้าที่ ลูกบ้านก็สามารถชำระบิลได้ทันทีผ่านระบบ  PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) 

โดยระบบจะนำส่งหลักฐานการชำระถึงเจ้าหน้าที่แบบอัตโนมัติ  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ และดูรายละเอียดได้ทันทีผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น 

เจ้าหนี้ AP : เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเอกสารเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ใบขอซื้อ PR และใบสั่งซื้อ PO การจ่ายชำระ หรือเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งระบบ Property Management System (PMS) จะมีเล่มรายงานสรุปผลและแบบรายละเอียด ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คย้อนหลังได้

บัญชี GL : ตัวช่วยในเรื่องของรายงานเงินสดย่อย เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จลงบัญชีได้บนระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) และสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ทรัพย์สิน  : สร้างเอกสาร และลงบันทึกทะเบียนทรัพย์สินต่างๆภายในโครงการได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแยกประเภท ใส่รายละเอียดของทรัพย์สินนั้นๆ และเรียกดูได้ย้อนหลังได้ผ่านระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)

บัญชีการเงิน

หมวดหมู่การตั้งค่าโครงการ :

บัญชีการเงิน : เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ สามารถตั้งค่า และใส่รายละเอียดในหมวดหมู่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การสร้างและกำหนดรูปแบบการคำนวณมิเตอร์ในระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น อัตราค่าปรับ เป็นต้น

ตั้งค่าบัญชี : ระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) รองรับการสร้างและลงรายละเอียดของผังบัญชี การสร้างรายละเอียดของบัญชธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกระแสรายวัน บัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำ

โครงการ : ดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ อัปโหลดเอกสารของโครงการ รายการสมุดโทรศัพท์ที่รวมเบอร์โทรสำคัญ และลงรายละเอียดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการได้ง่ายๆ ผ่านระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) จาก The LivingOS

หมวดหมู่จัดการทั่วไป

ระบบพัสดุ Smart Parcel : ระบบจัดการพัสดุภายในโครงการ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการกับพัสดุของลูกบ้านได้ง่ายๆ แม้ว่าพัสดุในแต่ละวันจะเยอะแค่ไหน ระบบพัสดุ บน PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) ก็เอาอยู่ ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น 

จำนวนพัสดุที่มาส่งภายในโครงการในแต่ละวันมีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการยาก 

เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายรูปของพัสดุและอัปโหลดผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) 

จะทำการเก็บหลักฐานการจัดเก็บพัสดุให้ในทันที โดยที่ลูกบ้านก็สามารถเช็คและตรวจสอบสถานะพัสดุของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

เจ้าของพัสดุไม่มารับพัสดุ ทำให้มีพัสดุค้างที่ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่มากเกินไป

ระบบพัสดุจะทำการแจ้งเตือนให้กับเจ้าของพัสดุภายในโครงการอัตโนมัติเมื่อมีพัสดุมาส่งที่โครงการ

ระบบรายงานฝากส่งพัสดุ Click&Drop : ระบบที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับโครงการ เพราะลูกบ้านสามารถฝากส่งพัสดุได้ผ่านเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ไม่ต้องเสียเวลา ฝ่าแดดร้อนและรถติด ออกไปนอกโครงการเพื่อนำส่งพัสดุด้วยตัวเอง

ระบบแชทกับลูกบ้าน : ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนของการสนทนากันระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกบ้านภายในโครงการ ในกรณีที่ต้องการติดต่อกันโดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องให้ช่องทางการติดต่อส่วนตัวของกันและกัน อีกทั้งยังสามารถส่งเอกสารสำคัญให้กันได้ผ่านช่องทางแชทนี้ เพราะเอกสารนั้นจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีในระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)   ปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

ระบบประกาศข่าวสาร : เจ้าหน้าที่ในโครงการสามารถสร้างประกาศถึงลูกบ้านได้ง่ายๆ โดยสามารถตั้งหัวข้อประกาศ ลงรายละเอียด และอัปโหลดรูปภาพประกอบ ได้ผ่านระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software)  ลูกบ้านทุกคนภายในโครงการที่มีแอปพลิเคชั่น The LivingOS จะได้รับประกาศข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่ได้ก่อนใคร

ระบบจองส่วนกลาง : หากลูกบ้านต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ ก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น The LivingOS ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ภายในโครงการก็สามารถบริหารจัดการ อนุมัติคำขอการใช้งาน กำหนดสถานะของวันที่ให้บริการ และเช็ครายละเอียดของพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการได้แบบ Real-Time บนระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) หมดปัญหาในการจองพื้นที่ส่วนกลางซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน

ระบบแจ้งซ่อม : บนระบบ PMS (Property Management System หรือ Property Management Software) ลูกบ้านสามารถส่งเรื่องการแจ้งซ่อมต่างๆได้ด้วยตัวเอง และเจ้าหน้าที่สามารถลงรายละเอียดต่างๆได้อย่างละเอียด เช่น หมวดหมู่ของการซ่อม รูปภาพประกอบ วันเวลานัดหมายที่ช่างจะเข้าไปซ่อม  และเจ้าหน้าที่ยังสามารถดูสถานะของการแจ้งซ่อมนั้นๆ ได้แบบ Real-Time ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร สำเร็จหรือไม่สำเร็จ

ระบบผู้มาติดต่อ i-Pass : ระบบที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวก และยกระดับความปลอดภัยให้กับลูกบ้านในโครงการ เพราะบนระบบ i-Pass เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูพื้นที่จอดรถที่ยังว่างอยู่ภายในโครงการได้  

และตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโครงการได้ตลอดเวลา อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอในการติดต่อขอข้อมูลกับป้อมรปภ.

และยังเพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงในการคำนวณค่าที่จอดรถผิดพลาด 

อีกทั้งผู้มาติดต่อไม่ต้องแลกบัตรสำคัญ นิติบุคคลและพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไม่ต้องเสี่ยงกับการทำบัตรสำคัญหายอีกต่อไป สะดวก ปลอดภัย เพิ่มรายได้ ด้วย i-Pass บนระบบPMS (Property Management System หรือ Property Management Software) จาก The LivingOS

บริการตรวจจุด Smart Audit : ให้บริการตรวจจุดต่างๆ ภายในโครงการ หมดปัญหาการไม่ได้ลงพื้นที่จริง ไม่มีหลักฐานรายงาน เพราะระบบตรวจจุดจาก The LivingOS สามารถเก็บทุกรายละเอียดข้อมูลได้ครบถ้วน บันทึกข้อมูลและภาพขณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สามารถส่งรายงานได้ทันทีเมื่อพบเหตุผิดปกติ บันทึกรายละเอียดด้วยคำสั่ง “พิมพ์ด้วยเสียง” (Voice Typing) มีการแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ผ่าน Dashboard

บริการเสริมอื่นๆ จาก The LivingOS

ระบบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี i-Vote : ทุกๆโครงการจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ในวาระที่แตกต่างกันออกไป และในบางครั้งการประชุมต้องล่มลง เพราะลูกบ้านไม่สามารถเข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งระบบนี้ จะเข้ามาช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมประชุมของลูกบ้าน และให้ความสะดวกสบายกับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เพราะสามารถ

รองรับการประชุมได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

รองรับการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียง และสรุปผลการลงคะแนนเสียงได้แบบ Real-Time

หลังจบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูผลสรุปการประชุมย้อนหลัง และสั่งพิมพ์เล่มรายงานการประชุมได้ด้วยตัวเอง

บริการจัดทำเล่ม EIA (Environment Impact Assessment) ตรวจน้ำและอาคาร : บริการนี้จะเข้ามาช่วยจัดทำรูปเล่มรายงาน EIA (Environment Impact Assessment) ที่ทุกๆ โครงการต้องจัดทำตามกฎหมาย สะดวก ง่าย ประหยัดเวลา และถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและทรัพยากรในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ในโครงการ

ให้บริการ Turnkey ปิดงบบัญชีและกระแสเงินสด : สะดวก และยังได้ความถูกต้องแม่นยำ เพราะให้บริการโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ จาก The LivingOS

ให้บริการจัดหาพนักงานธุรการนิติบุคคล และบัญชี (Onsite Accounting ) : เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเหนื่อย และเสียเวลาให้กับการจัดหาคน เพราะ The LivingOS จะเป็นตัวช่วยในการจัดหาพนักงานธุรการนิติบุคคล และบัญชี ที่มีความชำนาญและมากประสบการณมาให้

ให้บริการจัดหา รปภ. คนสวน และแม่บ้าน : การจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน และแม่บ้าน ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน เพราะบางครั้งอาจใช้ระยะเวลานานในการหาอยู่พอสมควร The LivingOS ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลเจ้าหน้าที่ในส่วนของการจัดหา รปภ. คนสวน และแม่บ้าน ให้กับทุกๆ โครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-481-5234
Line :@thelivingos  https://lin.ee/gmwD2S2
Email : info@thelivingos.com

Thank You

Your form is submitted and we received the email.