fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

ฟีเจอร์ รับพัสดุผ่านแอป JuristicOS พร้อมแจ้งเตือนลูกบ้านทันที

ฟีเจอร์ รับพัสดุผ่านแอป คืออะไร?
พัฒนาและออกแบบโดยคนที่ทำงานนิติมาอย่างยาวนาน จนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของนิติฯ เป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้นิติฯ ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็วที่สุด พร้อมๆ ไปกับการดูแลนิติฯ และทำให้ความผิดพลาดที่เกิดจากนิติฯ มีน้อยที่สุด 

KEY BENEFITS

- เป็นระบบพัสดุ ที่ออกแบบโดยคนที่ทำงานนิติมายาวนาน และรู้ปัญหาของนิติเป็นอย่างดี

- แตกต่างจากฟีเจอร์รับพัสดุผ่านแอปอื่นๆ ในตลาด เพราะมีความ Premium ตรงที่ลูกบ้านยังมีความเป็นส่วนตัว ถ้ามีหลายคนอยู่อาศัยอยู่ในห้อง เฉพาะเจ้าของพัสดุที่ชื่อตรงกับในระบบเท่านั้นจึงจะได้รับแจ้งเตือน 

- เพิ่มข้อมูลพัสดุในระบบแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว แม่นยำ ไม่ต้องพิมพ์เอง 

- มี Barcode Scanner ที่สามารถสแกน barcode เพื่อบันทึกเลขพัสดุอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์เอง ลดความผิดพลาด

- ช่วยในการจัดเก็บพัสดุให้เป็นระบบขึ้น เพื่อให้การค้นหาพัสดุทำได้เร็วขึ้น

- มี Dashboard สรุปผลการรับ-จ่ายพัสดุ

รับพัสดุได้เร็วกว่าเดิม แค่ 3 ขั้นตอน

วิธีสมัครใช้งาน

สมัครง่ายใช้งานได้ใน 3 วัน

กรอกเอกสาร สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ส่งข้อมูลเพื่อขึ้นระบบ

เปิดใช้งานระบบ

รับอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์

TOP