REGISTER – Sign up Lead 1

อันดับ 1 ของงานนิติฯ

โปรแกรมบริหารงานนิติบุคคล

บริการครบวงจร ด้วยทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน

ตลอดจนทีมดูแลลูกค้ามืออาชีพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือหากคุณพบปัญหา

✅ ระบบบัญชี รายงาน พร้อมยื่น

✅ ระบบริหารงานนิติบุคคล
✅ จัดการปิดงบรายปีและงานบัญชีอื่นๆ
✅ ระบบรับ-ส่งพัสดุ (พร้อมสร้างรายได้เสริม๗
✅ ระบบควบคุมผู้มาติดต่อ
✅ บริการซ่อมบำรุงประจำปี
✅ การจัดประชุมใหญ่ประจำปี
✅ บริการด้าน EIA ประเมินสภาพแวดล้อม
✅ ระบบแชท
✅ รองรับ Mobile Application, Web App, และ Windows App