fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

The LivingOS
เราคือที่สุดด้านโปรแกรมบริหารอาคารชุดออนไลน์

ครบ จบ โปรแกรมเดียว

วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม

ระบบพัสดุ

  บันทีกรับพัสดุ

  การจ่ายพัสดุ : โดยมีใบแจ้งรับพัสดุ

  การจ่ายพัสดุ : แบบใช้ข้อความจากการแจ้งเตือนผ่านไลน์

  การจ่ายพัสดุ : แบบไม่มีหลักฐานในการรับพัสดุ

  การจ่ายพัสดุ : แบบไม่มีหลักฐานในการรับพัสดุ

  การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และ email ของผู้พักเพื่อแจ้งเตือน

 

  การลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์

TOP