The LivingOS
เราคือที่สุดด้านโปรแกรมบริหารอาคารชุดออนไลน์

ครบ จบ โปรแกรมเดียว

วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม

รับชำระ

  การรับชำระแบบระบุมูลค่าให้อัตโนมัติ

  การรับชำระรายการที่ไม่ผ่านการแจ้งหนี้

  การรับชำระแบบบางรายการ / บางส่วน

  การยกเลิกใบเสร็จ

 

  เอกสารสรุปการรับเงินประจำวัน

 

  การบริหารจัดการคีย์การ์ด

 

  การรับฝากเงินเจ้าของร่วมสำหรับไว้ชำระค่าใช้จ่ายของคอนโด

 

Thank You

Your form is submitted and we received the email.