fbpx

“พัสดุ” เหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่เมื่อรวมกันหลายร้อยหลายพันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ หากบริหารจัดการได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะในคอนโดมีเนียมที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ซึ่งปัญหาพัสดุในคอนโดที่พบเจอบ่อยๆ ได้แก่ พัสดุสูญหาย ลูกบ้านไม่ได้รับแจ้งว่ามีพัสดุส่งถึง กล่องพัสดุชำรุดเสียหาย รวมถึงพัสดุล้นห้องนิติบุคคลไม่มีที่จัดเก็บ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแอปพลิเคชันจัดการพัสดุ อย่าง JuristicOS โดย The Living OS 

เจาะลึกสารพัดปัญหาพัสดุของชาวคอนโด

การเติบโตของ E-Commerce ทำให้การชอปปิงออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการส่งพัสดุจากผู้ขายสู่ผู้ซื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในหนึ่งวันจึงมีพัสดุส่งมาที่คอนโดจำนวนมาก จนเกิดปัญหาพัสดุภายในคอนโดต่างๆ ตามมามากมาย

  • พัสดุหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

ปัญหายอดฮิตที่ทำให้ทั้งลูกบ้านและนิติบุคคลปวดหัวคือ พัสดุหาย หาเท่าไรก็หาไม่เจอ เจ้าหน้าที่ส่งของแจ้งว่ามีคนเซ็นรับแล้ว แต่ไม่สามารถตามหาของได้ หรือในบางครั้งมีคนเซ็นรับพัสดุจากนิติบุคคลไปแล้ว แต่ลูกบ้านไม่ทราบว่าใครในครอบครัวรับไป ทำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งตามมา 

  • พัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ พัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น กล่องบุบ ฉีกขาด ซึ่งตามปกติผู้รับจะปฏิเสธไม่รับพัสดุนั้นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ แต่เมื่อนิติบุคคลเป็นผู้รับแทน ไม่ว่าจะตัดสินใจรับหรือไม่รับพัสดุ อาจจะเกิดปัญหาทำให้ลูกบ้านไม่พอใจตามมาได้ เพราะหากตัดสินใจไม่รับพัสดุดังกล่าว ลูกบ้านอาจจะต้องไปรับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือพัสดุอาจจะส่งกลับไปยังผู้ส่ง แต่หากว่ารับมาแล้วสิ่งของเกิดความเสียหายก็อาจจะทำให้ลูกบ้านไม่พอใจได้อีกด้วย

  • ลูกบ้านไม่ทราบว่ามีพัสดุ

โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งจะโทรแจ้งลูกบ้านว่ามีพัสดุส่งถึงก่อนที่จะส่งมอบให้นิติบุคคลเป็นผู้รับของแทน แต่ในบางครั้งลูกบ้านไม่ทราบว่ามีพัสดุส่งมาถึง จึงไม่ได้เข้าไปติดต่อขอรับพัสดุ นอกจากจะทำให้ลูกบ้านได้รับพัสดุล่าช้า และอาจจะเกิดความเสียหายหากเป็นของที่เน่าเสียได้แล้ว ยังทำให้มีจำนวนพัสดุค้างอยู่ในพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก นานวันเข้าอาจจะทำให้พัสดุล้นจนไม่มีที่เก็บก็เป็นได้ 

  • นิติบุคคลจัดการพัสดุไม่ทัน 

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ นิติบุคคลไม่สามารถบริหารจัดการพัสดุและจดหมายได้ทันเวลา เพราะยิ่งคอนโดมีลูกบ้านอยู่มากเท่าไร พัสดุยิ่งมากตามเท่านั้น โดยนิติบุคคลจะต้องใส่ข้อมูลและลงทะเบียนพัสดุและจดหมาย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานและไม่สะดวกเท่าที่ควร ที่สำคัญนิติบุคคลไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องพัสดุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสารพัดปัญหาของลูกบ้าน ทั้งเรื่องบัญชีและการเงิน การซ่อมบำรุง และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย จึงอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมลดลง

ปัญหาพัสดุของคอนโดไม่เพียงแต่สร้างความกังวลใจให้แก่ลูกบ้านเท่านั้น แต่ยังสร้างความยุ่งยากและเพิ่มปริมาณงานให้แก่นิติบุคคลด้วย ดังนั้น การใช้แอปพลิเคชันจัดการพัสดุก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้แก่ทั้งนิติบุคคลและลูกบ้านได้มากทีเดียว 

 

จบปัญหาพัสดุในคอนโดด้วยแอป JuristicOS

 

The LivingOS ขอเสนอวิธีจัดการสารพันปัญหาพัสดุของคอนโด ด้วยแอปฯ JuristicOS แอปสำหรับนิติบุคคลในการบริหารจัดการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรอย่างมืออาชีพ ออกแบบโดยนิติบุคคลที่ทำงานมาอย่างยาวนานและทราบถึงปัญหาของนิติบุคคลและลูกบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันจัดการพัสดุ ที่ช่วยให้การรับและส่งมอบพัสดุไม่ใช่ปัญหาหนักใจทั้งของนิติบุคคลและลูกบ้านอีกต่อไป 

แอปพลิเคชันจัดการพัสดุช่วยแก้ไขปัญหาพัสดุของคอนโดได้ดังนี้ 

แก้ปัญหาของลูกบ้าน

➲ มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไปที่ลูกบ้านทันทีที่บันทึกรับพัสดุ ทำให้ลูกบ้านรับทราบทันควันว่ามีพัสดุมาส่งที่คอนโด 

➲ แจ้งเตือนเฉพาะเจ้าของพัสดุเท่านั้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกบ้าน ในกรณีที่อยู่อาศัยกันหลายคน

แก้ปัญหาของนิติบุคคล

➲ ลงทะเบียนและบริหารจัดการพัสดุอย่างรวดเร็ว เฉลี่ย 6 วินาทีต่อชิ้น

➲ ลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีแอปรับพัสดุคอนโดก็สามารถเพิ่มข้อมูลพัสดุดังกล่าวลงในระบบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยการสแกนเลขพัสดุผ่าน  Barcode Scanner  ได้เลย

➲ หมดปัญหาเรื่องพัสดุค้างจำนวนมาก เนื่องจากระบบจะแจ้งเตือนให้ลูกบ้านมารับของทันที 

➲ ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องพิมพ์ใบรับพัสดุเพื่อไปส่งในเมลบ๊อกซ์ของลูกบ้าน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในแต่ละปี 

➲ จัดเก็บพัสดุเป็นระบบ ช่วยให้การค้นหาพัสดุรวดเร็วยิ่งขึ้น

6 วินาทีกับ 6 ขั้นตอนรับพัสดุผ่านแอป JuristicOS

แอป JuristicOS มีฟีเจอร์รับพัสดุของลูกบ้านๆ ง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กดเข้าแอป JuristicOS ให้กด “จัดการพัสดุ”
  2. เลือกบริษัทขนส่งพัสดุ 
  3. สแกน Barcode หรือ QR Code ของพัสดุ
  4. ถ่ายรูปพัสดุและเลือกประเภทของพัสดุ 
  5. ระบุเลขที่บ้านของลูกบ้านเจ้าของพัสดุ 
  6. จ่ายพัสดุออกเมื่อลูกบ้านเข้ารับพัสดุ 

6 ขั้นตอนดังกล่าวนี้สามารถดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมาก แค่มีสมาร์ทโฟนก็ช่วยให้การดำเนินงานง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านทราบว่ามีพัสดุส่งถึงตนเอง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพัสดุคงค้างอยู่ที่นิติบุคคลจำนวนมากอีกด้วย 

สำหรับคอนโดไหนที่มีปัญหาเรื่องพัสดุล้น พัสดุหาย หรือบริหารจัดการพัสดุ ลองใช้แอปพลิเคชันจัดการพัสดุอย่าง JuristicOS ที่จะช่วยนิติบุคคลให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ประโยชน์ทั้งนิติบุคคลและลูกบ้าน รวมไปถึงการสร้างความสงบสุขให้แก่ Community ของเรา 

นิติบุคคลหรือลูกบ้านที่สนใจทดลองใช้แอปพลิเคชันจาก The LivingOS สามารถติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ 02-481-5234

Line@ : @thelivingos      

E-mail : info@thelivingos.com

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thelivingos.com

Thank You

Your form is submitted and we received the email.