fbpx

JuristicOS App

แอป JuristicOS จะเป็นผู้ช่วยสำคัฐของท่านให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วได้มากกว่าที่เคย ด้วยแอปสำหรับนิติบุคคลอย่าง ทำให้นิติบุคคลสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ง่าย ๆ ผ่านระบบบริหารนิติหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดบนแอปพลิเคชัน ได้ตลอดเวลา

ระบบนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับงานนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร  

ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบครันและครอบคลุม

แอป JuristicOS จะช่วยคุณได้อย่างไร

แสดงข้อมูลลูกหนี้และภาพรวมการทำงาน

สามารถให้ลูกบ้านเซ็นรับพัสดุได้ผ่านแอป (E-sign)

เพิ่มประกาศข่าวได้ผ่านแอป

ดูรายงานการแจ้งซ่อม

แชทกับลูกบ้านแบบ Private Chat

เช็คจำนวนลูกบ้านที่เห็นประกาศข่าว

อ่านความคิดเห็นของลูกบ้านที่มีต่อประกาศข่าวแต่ละชิ้น

จัดการ และดูภาพรวมจำนวนรถ/ ผู้มาติดต่อที่เข้า-ออกในโครงการ

E-stamp ให้แขกของลูกบ้านที่เข้ามาในโครงการ

KEY FEATURES แอป JuristicOS

ระบบแชทส่วนตัว (Chat)

 • ระบบแชทส่วนตัว
 • เก็บประวัติการแชทตลอดเวลา
 • สามารถส่งรูปภาพในแชท

ะบบประกาศข่าวสาร (News & Annoucement)

 • ส่งประกาศข่าวสารให้ผู้เช่าทันทีผ่านแอป
 • ทราบจำนวนคนอ่าน ไลค์ และอ่านความคิดเห็น

ระบบสรุปภาพรวม (Dashboard)

 • แสดงข้อมูลลูกหนี้และภาพรวมการทำงาน เช่น พัสดุคงเหลือ ยอดหนี้คงเหลือ

ระบบรับพัสดุผ่านแอ

 • รับพัสดุผ่านแอป เพียง 6 วินาที
 • แจ้งพัสดุให้กับผู้เช่า หมดปัญหาพัสดุคงค้าง
 • รับ-จ่าย พัสดุได้ผ่าน QR Code
 • แจ้งเตือนรายบุคคล แม้ผู้เช่าหลายคน

ระบบควบคุมผู้มาติดต่อ (Visitor Control)

 • ไม่ต้องเก็บบัตรประจำตัวผู้มาติดต่อ
 • ใช้ E-Stamp เพื่อเพิ่มความสะดวก
 • ระบบคิดค่าจอดรถอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนลูกบ้านเมื่อมีแขกเข้ามาในโครงการ
 • มี Dashboard บนเว็บและมือถือ

Thank You

Your form is submitted and we received the email.