Click & Drop Parcel Service บริการฝากนิติฯ ส่งพัสดุ

บริการฝากส่งพัสดุกับนิติฯ คืออะไร?
คือบริการที่ The LivingOS จับมือร่วมกับ Flash Express ในการอํานวยความสะดวกให้ลูกบ้านสามารถส่งพัสดุได้จากที่พักอาศัย สร้างรายได้ให้นิติบุคคล และสร้างความประทับใจแก่ลูกบ้าน

1. Pre-Register
ลูกบ้านกรอกข้อมูลพัสดุผ่านแอป The LivingOS

2. Parcel Drop-off & Pay
นำพัสดุฝากไว้กับนิติฯ ของโครงการ และชำระเงินผ่าน QR Code

3. Tracking
ติดตามสถานะการจัดส่งได้ผ่าน The LivingOS

4. Revenue Sharing
The LivingOS สรุปยอดการใช้บริการ และจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่นิติฯ

บริการฝากส่งพัสดุกับนิติฯ ดีอย่างไร?

ลูกบ้านสะดวกสบาย

  • ส่งพัสดุจากที่พักอาศัยได้ทันที
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  • สะดวกกว่า ทำทุกอย่างผ่านแอป The LivingOS

เพิ่มรายได้ให้นิติฯ

  • เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับนิติบุคคลฯ และพนักงานนิติบุคคล 
  • ขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยภายในโครงการและเพิ่มความพึงพอใจในบริการ

สร้างรายได้ทันที แค่ 3 ขั้นตอน

วิธีสมัครใช้งาน

สมัครง่ายใช้งานได้ใน 3 วัน

กรอกเอกสาร สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ส่งข้อมูลเพื่อขึ้นระบบ

เปิดใช้งานระบบ

รับอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์

สมัครใช้บริการ

Thank You

Your form is submitted and we received the email.