fbpx

การบริหารจัดการของนิติบุคคลสำคัญอย่างไรกับโครงการ?

นิติบุคคลฯ คือใคร

นิติบุคคลฯ เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน สอดส่องดูแลการอยู่อาศัยของคนในหมู่บ้าน หรือโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นแล้วโจทย์ในมุมของคณะกรรมการหมู่บ้านการที่จะคัดสรรนิติบุคคลฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่จะต้องทำ

นิติบุคคลฯ มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการหลักๆ ในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ดำเนินการจัดประชุมในวาระต่างๆ และรวมไปถึงการจัดทำการปะชาสัมพันธ์และสื่อข่าวสารต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกบ้าน หากเกิดการทำงานที่บกพร่องหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น

ขอบเขตและอำนาจของนิติบุคคลฯ

 • ดูแลทรัพย์สินของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางต่างๆ เช่นอุปกรณ์ฟิตเนสที่พร้อมใช้งานเสมอ ความสะอาดบริเวณส่วนกลางของโครงการ ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • จัดประชุมตามวาระต่างๆ เช่นประชุมประจำปี
 • กำหนดกฎระบบเบียบต่างๆ เช่นการจอดรถ ความปลอดภัยในการเข้า-ออกของโครงการ เป็นต้น
 • เป็นตัวแทนในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เช่นมีความเสียหายของส่วนกลาง หรือภายในห้องพักอาศัย ต้องเข้าไปช่วยแก้ไข
 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน

ปัญหาที่อาจจะพบเมื่อได้นิติบุคคลฯ ไม่ดีมาบริหารงาน

 1. เกิดการยักยอกฉ่อโกงเงินส่วนกลาง นี้เป็นปัญหาหลักที่โครงการมักจะพบกัน เช่นการนำเงินไปหมุ่นใช้งานก่อน หรือทำใบเสร็จปลอม ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบกว่าจะพบ
 2. ไม่บังคับใช้กฎต่างๆ อย่างจริงจัง
 3. ตรวจสอบการทำงานไม่ได้
 4. ไม่เร่งทวงหนี้ค่าส่วนกลาง

ดังนั้นการคัดสรรคนเข้ามาบริหารจัดการโครงการถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของคณะกรรมการ เพื่อ บริหารจัดการให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้น ดังนั้นโครงการส่วนใหญ่เลยมองหาบริษัทบริหารโครงการเข้ามาดูแลการจัดการในส่วนนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์ และวิธีการทำงานที่เป็นระบบ

แนวทางการคัดเลือกบริษัทบริหารเข้ามาบริหาร

ไม่ใช่ทุกบริษัทบริหารจะเป็นตัวเลือกที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้นการคัดเลือกบริษัทบริหารต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าเหมาะสมกับโครงการของท่านหรือไม่ นี้คือตัวอย่างแนวทางการคัดเลือกบริษัทบริหารเข้ามาดูแล

 1. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระบบเบียบข้อบังคับต่างๆ
 2. มีประสบการณ์ในการดูแลโครงการต่างๆ 
  1. ดูแลทรัพย์สินของผู้อาศัย ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดบริเวณโครงการ ความพร้อมใช้งานของส่วนกลางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของโครงการ โดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิต
  2. สร้างสัมพันธ์อันดีในชุมชนของโครงการ
  3. รับฟังความคิดเห็น และคำร้องของลูกบ้าน
 3. โปร่งใสตรวจสอบการดำเนินงานได้ ด้วยปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นในการดำเนินงานของนิติบุคคลฯ ที่สามารถดึงรายงานมาตรวจสอบ และประเมิณการทำงานได้ ดังนั้นแล้วควรเลือบริษัทบริหารที่ใช้แอปพลิเคชั่นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบภาพรวมของโครงการได้ ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี และคำร้องต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหา และการทุจริต
 4. บริษัทบริหารที่มีแอปพลิเคชั่นรองรับการใช้งานของโครงการให้กับลูกบ้านได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่น ระบบแจ้งเตือนพัสดุ ระบจ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำต่างๆ แบบออนไลน์ ประกาศในโครงการ หรือจองพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน

สรุปความสำคัญของการบริหารจัดการของนิติบุคคลฯ

การเลือกนิติบุคคลฯ ก็เหมือนการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาสอดส่องดูแลให้การเป็นอยู่ของโครงการนั้นๆ เป็นไปได้อย่างดี ดังแล้วคณะกรรมการและลูกบ้าง ควรคัดเลือกบริษัทบริหารที่มีประสบการณ์ และเทคโลโนยี เข้ามาพัฒนาให้โครงการของท่าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และมีความโปร่งใสในการทำงาน

กำลังมองหาบริษัทบริหารอยู่ใช่ไหม?

ด้วยหลายเหตุผลที่คุณกำลังมองหาบริษัทบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในปัจจุบันไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือกำลังมองหาบริษัทบริหารเข้าไปช่วยพัฒนาโครงการของท่าน

 

The LivingOS เราเป็นที่ปรึกษาในการสรรหาบริษัทบริหารคอนโด หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละโครงการได้บริษัทบริหารที่ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับโครงการของคุณมากที่สุด เรามีประสบการณ์การสรรหาบริษัทบริหารคอนโด และหมู่บ้านมามากกว่า 1,000 โครงการ และมีเทคโนโลยีรองรับในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

สนใจบริการสรรหาบริษัทบริหารคอนโด หมู่บ้าน

https://bit.ly/3rIyP3C

ติดต่อฝ่ายขาย

02-481-5234

sale@thelivingos.com

บทความน่าสนใจ

รวมบทความน่าสนใจสำหรับงานบริหารโครงการและนิติบุคคล

Thank You

Your form is submitted and we received the email.